Práce vo výškach, zemné práce

Naša spoločnosť v súčasnosti realizuje komplexnú stavebnú činnosť, dodávky stavieb nakľúč, vrátane zemných a výkopových prác. Práce vykonávané vlastnou mechanizáciou.

Od roku 2017 firma ASEMID s.r.o. zmenila organizačnú štruktúru so zámerom poskytovať komplexné služby v oblasti stavebníctva. Hlavným cieľom bolo rozšírenie služieb smerom k realizácii projektov s dodávkou materiálu a osloviť a nadviazať spoluprácu so slušnými a finančne stabilnými firmami a investormi v regióne.