Elektroinštalačné práce

Samostatnou kapitolou sú elektroinštalačné práce vrátane revíznych správ. Ide o kompletné dodanie vnútorného aj vonkajšieho osvetlenia, ale aj kamerových systémov, alarmových systémov, parkovacích systémov, ale aj solárnych systémov. Realizujeme aj dodanie, rekonštrukciu a údržbu verejného osvetlenia, realizáciu osvetlených prechodov pre chodcov.

Tieto môžu byť budované ako bezbarierové aj slepecké.

Celý proces realizácie zákazky riadi skupina špecialistov. Od projektantov až pomontážnikov, každý pozná svoje úlohy a v koordinácii so zadávateľom zabezpečujú bezchybné plnenie cieľov.