O spoločnosti

KTO SME?

ASEMID s.r.o. vznikla v roku 2003 a pôsobí v meste Trenčín. Od začiatku pôsobenia sa spoločnosť zaoberala elektroinštalačnými prácami. V spolupráci so spoločnosťou SIEMENS s.r.o. Slovensko a ECOLOGIC s.r.o. naša spoločnosť ako svoj prvý väčší projekt realizovala rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Trenčín a následne na základe zmluvy až do roku 2015 zabezpečovala správu a opravy verejného osvetlenia v meste.

Súčasnosť

Od roku 2014 firma ASEMID s.r.o. zmenila organizačnú štruktúru so zámerom poskytovať komplexné služby aj v oblasti stavebníctva. Hlavným cieľom bolo rozšírenie služieb smerom k realizácii projektov s dodávkou materiálu a osloviť a nadviazať spoluprácu s úspešnými a finančne stabilnými firmami a investormi nielen v našom regióne, ale aj s dosahom na celé Slovensko.

Pre obce dokážeme komplexne realizovať verejné obstarávania, výzvy na rôzne projekty vrátane kompletnej projektovej dokumentácie.

Celý proces realizácie projektov riadi skupina špecialistov. Od projektantov až po montážnikov, každý pozná svoje úlohy a v koordinácii so zadávateľom zabezpečujú bezchybné plnenie cieľov.